faceți clic pentru a activa zoomul
se încarcă...
Nu am găsit rezultate
deschide harta
Vedere Foaia de parcurs Satelit Hibrid Teren Locatia mea Ecran complet Anterior Următor
Cautare Avansata
Rezultatele căutării

Operator Prelucrare Date cu Caracter Personal

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. PREZENTAREA OPERATORULUI

HOGAS CONSULTANTA SI DEZVOLTARE S.R.L. cu sediul social in strada Idealului 8A, Bragadiru/Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/976/2022, C.I.F.45638247, telefon 0741.08.53.08,

reprezentata legal prin Dl. Ciprian-Andrei HOGAS, denumita in continuare „Operatorul”, in vederea prestarii SERVICIILOR de :

 1. consultanta imobiliara  si financiara (analiza comparativa a proprietatilor din piata imobiliara care se potrivesc potentialului de achizitie al solicitantului, completarea dosarelor in vederea obtinerii unei finantari de nevoi personale sau pentru achizitie imobiliara)
 2. administrare, constructie, vanzare si inchiriere imobile
 3. promovare a ofertelor imobiliare a unor terti pe platforma on-line https://apartamente-case-romania.ro/ ce are la baza completarea formularului de prezentare a proprietatii si a proprietarului
 4. informare continua, prin intermediul platformeI on-line https://apartamente-case-romania.ro/ , cu privire la :

a. Stadiul actual al proiectelor imobiliare si planurile de dezvoltare in viitor a principalilor actori din sectorul rezidential si de birouri ;

b. Solutiile de Finantare a achizitiilor imobiliare ;

c. Evolutia mediului de afaceri din Romania in raport cu cel international ;

d. Oportunitati Imobiliare si servicii conexe ;

e. Evenimente culturale si Creatii artistice

colecteaza si prelucreaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite. Va rugam sa cititi cu atentie aceasta Notificare.

 

 1. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL ce pot fi prelucrate de catre Operator in activitatea de furnizare a SERVICIILOR :
 1. Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, varsta, data nasterii, sex, telefon, e-mail, CNP, nationalitate, semnatura olografa si semnatura in format digital). Datele sunt necesare pentru prestarea SERVICIILOR enumerate mai sus prin :
  1. Transmiterea de catre Operator a unui e-mail (in care este precizata perioada de valabilitate a gratuitatii serviciului)  catre persoana care doreste sa promoveze proprietarea imobiliara – aferent serviciului  prezentat la pct.C
  2. Transmiterea unui email de catre persoana care doreste sa fie informata in mod constant, prin intermediul unui mesaj adresat in mod direct sau prin intermediul unui newsletter, cu ACORDUL DUMNEAVOASTRA DE INFORMARE printr-un mesaj cu textul “Sunt de acord sa fiu informat” la adresa de e-mail: contact@apartamente-case-romania.ro sau prin selectarea optiunii ACCEPT prezenta in mesajul afisat pe portalul noastru : https://apartamente-case-romania.ro/,  – aferent serviciului prezentat la punctul D
  3. incheierea in mod valabil a unui Contract si derularea raporturilor ce decurg din acesta – aferent serviciilor prezentate la pct.A, B si C.
 1. Date cu caracter personal privind familia si circumstantele sociale (starea civila, detalii despre familie/sot/partener/persoane in intretinere,). Datele sunt colectate in cadrul activitatii de :
  1. consultanta imobiliara – datele sunt necesare in vederea completarii contractelor de rezervare si a celor de vanzare – cumparare de bunuri imobile
  2. consultanta financiara – datele sunt necesare pentru completarea cererilor de finantare adresate institutiilor bancare si non-bancare adresate persoanelor fizice si juridice;
 2. Date cu caracter personal privind educatia si experienta profesionala (istoric educatie si training, calificari, certificari). Datele sunt colectate:
  1. in cadrul activitatii de consultanta financiara si sunt necesare pentru completarea cererilor de finantare adresate institutiilor bancare si non-bancare adresate persoanelor fizice si juridice;
  2. in vederea efectuarii analizei premergatoare semnarii Contractelor de Prestari Servicii aferente punctelor A,B si C, pentru a asigura in inalt grad de profesionalism in relatia cu beneficiarii finali ai Operatorului.
 3. Date cu caracter personal privind activitatile de afaceri desfasurate de o persoana fizica (ocupatie, functie, istoric profesional, bunuri sau servicii furnizate). Datele sunt colectate :
  1.  in cadrul activitatii de consultanta financiara si sunt necesare pentru completarea cererilor de finantare adresate institutiilor bancare si non-bancare adresate persoanelor fizice si juridice;
  2. in vederea efectuarii analizei premergatoare semnarii Contractelor de Prestari Servicii aferente punctelor A,B si C, pentru a asigura in inalt grad de profesionalism in relatia cu beneficiarii finali ai Operatorului.
 4. Date cu caracter personal privind sanatatea (date privind starea de sanatate fizica și psihica sau afectiunile medicale declarate in chestionarele medicale anexate cererilor de credite si care rezulta din certificatele medicale). Datele sunt colectate in cadrul activitatii de :
  1. consultanta financiara – aceste date sunt necesare pentru completarea cererilor de finantare, acolo unde este cazul (ex: natura handicapului care a determinat acordarea unei pensii, de boala sau timpurii din motive medicale, ce poate fi luata in calcul ca si venit permanent pentru acordarea unui credit ), adresate institutiilor bancare si non-bancare adresate persoanelor fizice si juridice;.
  2. consultanta imobiliara in situatia in care este necesara dovedirea capacitatilor psihice si fizice ale unei personae pentru a fi parte semnatara in cadrul unui contract imobiliar;
  3. in vederea efectuarii analizei premergatoare semnarii Contractelor de Prestari Servicii aferente punctelor A,B si C, pentru a asigura un inalt grad de profesionalism in relatia cu beneficiarii finali ai Operatorului.
 5. Detalii personale financiare (informatii legate de contul bancar, venituri, facilitati fiscale sau beneficii sociale, obligatii fiscale, venituri din alte surse). Datele sunt colectate in cadrul :
  1. activitatii de consultanta financiara si sunt necesare pentru completarea cererilor de finantare adresate institutiilor bancare si non-bancare adresate persoanelor fizice si juridice;
  2. consultant imobiliara – in vederea completarii contractelor de rezervare si de vanzare-cumparare a unor bunuri imobile
 6. Date privind bunurile detinute (date privind autovehiculele si imobilele detinute de o persoana fizica sau juridica.). Datele sunt colectate in cadrul activitatii de :
  1. consultanta financiara –  sunt necesare pentru completarea cererilor de finantare, acolo unde este cazul, adresate institutiilor bancare si non-bancare adresate persoanelor fizice si juridice;.
  2. consultanta imobiliara –  in situatia in care este necesara garantarea unui imprumut (cu un anumit bun mobil sau imobil), calcularea cotei de impozitare si, respectiv,  TVA la achizitia unui imobil nou,
 1. SCOPUL  in care Datele cu Caracter Personal sunt Colectate si Prelucrate :

Operatorul colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

 • prestarea SERVICIILOR enumerate in Cap.I. ;
 • efectuarea de profiluri si luarea deciziilor ce decurg din evaluarea riscurilor asociate SERVICIILOR;
 • marketing, pentru informare si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite (transmiterea de stiri, promotii, produse noi etc);
 • efectuarea de analize statistice;
 • solutionarea potentialelor litigii, deferite instantelor (de drept comun sau arbitrale, din tara sau strainatate);
 • solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor;
 • identificarea clientilor, efectuarea de verificari de integritate si detectarea si prevenirea potentialelor fraude;
 • comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate;
 • asigurarea masurilor de securitate necesare (ex: monitorizare, supraveghere audio-video);
 • recuperarea creantelor.
 1. Colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra pentru scopurile mentionate mai sus, are ca temei:
 • incheierea si executarea contractelor de prestari servicii in care sunteti parte, precum si efectuarea demersurilor premergatoare incheierii acestor contracte;
 • o obligatie legala a Operatorului;
 • consimtamantul dumneavoastra;
 • interesul legitim al Operatorului, pentru activitati precum efectuarea de analize statistice si comunicari sau raportari catre persoanele vizate saucatre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat s au guvernamentale abilitate, verificarea integritatii si conformitatii persoanelor vizate, prevenirea fraudelor si a platilor nejustificate, asigurarea masurilor de securitate necesare, etc.
 1. Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:
 • autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor precum si organele statului competente in materie penala), ca urmare a unei obligatii legale a Operatorului;
 • furnizorii implicati in mod direct/indirect in procesul de prestare a serviciilor contractuale;
 • prestatori de servicii de marketing, cercetare de piata, studii de satisfactie clienti si alte servicii similare;
 • institutii, agentii de stat, guvernamentale sau asociatii, daca legislatia stipuleaza acest lucru;
 • intermediarii implicati in administrarea contractelor aferente prestarilor de servicii;
 • Instante judecatoresti sau arbitrale, notari publici, avocati, executori judecatoresti, birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experti evaluatori.
 1. Transferul datelor personale intr-o tara din afara Zonei Economice Europene

OPERATORUL ar putea sa transfere datele personale catre alte companii, aflate in exteriorul Zonei Economice Europene. Pentru astfel de transferuri, OPERATORUL  va lua o serie de masuri pentru a asigura un nivel adecvat de protectie a persoanelor fizice, similar cu cel oferit de legislatia europeana. Printre aceste masuri se regasesc:

 • Reguli Corporatiste Obligatorii aprobate de Autoritatea de Supraveghere competenta (pentru transferuri de date cu caracter personal catre alte aflate in exteriorul Zonei Economice Europene)
 • Clauze contractuale standard aprobate la nivel european (pentru transferuri de date cu caracter personal catre alte companii: de exemplu Prestatori de Servicii contractati de catre OPERATOR)
 1. Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a contractului de  PRESTARI A SERVICIILOR, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor contractuale sau legale de catre oricare dintre parti.

Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale generale.

 1. Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016 va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca OPERATORUL prelucreaza sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate. In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora, in cazurile in care nu avem o interdictie legala privind divulgarea sursei.

(2) Dreptul la rectificare

Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete.

(3) Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”

Presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dumneavoastra, iar acesta a fost retras.

(4) Dreptul de a va retrage consimtamantul

Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra.

(5) Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

(6) Dreptul la portabilitatea datelor

Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in cazul in care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimtamantului dumneavoastra sau a contractului incheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Operator.

(7) Dreptul la opozitie

Presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum (i) prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.

(8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ.

Presupune ca aveti dreptul de a solicita interventie umana din partea Operatorului, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

(9) Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor

(10) Dreptul de a va adresa justitiei

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru intrebari suplimentare cu privire la aceasta Notificare sau in legatura cu utilizarea de catre OPERATOR a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand  numele dumneavoastra, adresa postala sau de e-mail (in functie de modalitatea prin care doriti sa comunicam), numarul de telefon si scopul cererii.

Ne puteti contacta:

 • prin e-mail – la adresa: contact@apartamente-case-romania.ro;
 • personal – la sediul din str. Idealului nr. 8A, loc Bragadiru, judet Ilfov;
 • printr-o cerere transmisa prin posta la adresa : str. Idealului nr. 8A, loc Bragadiru, judet Ilfov;;
 • telefonic – la numarul: 0741.08.53.08
 1. Actualizarea  prezentei  Notificari privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa consultati periodic pagina web a companiei www.apartamente-case-bucuresti.ro  (selectati un Serviciu si pe pagina ce se va deschide, in partea de jos, veti regasi „Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal“)

Cea mai recenta actualizare a prezentei pagini Operator de Date cu Caracter Personal s-a efectuat la data de 28.04.2023.

Comparați ofertele